อินเตอร์รัพท์มีมากมายให้เลือกใช้
• INT Pin Interrupt (external interrupt)
• TMR0 Overflow Interrupt
• PORTB Change Interrupt (pins RB7:RB4)
• Comparator Change Interrupt
• Parallel Slave Port Interrupt
• USART Interrupts
• Receive Interrupt
• Transmit Interrupt
• A/D Conversion Complete Interrupt
• LCD Interrupt.
• Data EEPROM Write Complete Interrupt
• Timer1 Overflow Interrupt
• Timer2 Overflow Interrupt
• CCP Interrupt
• SSP Interrupt
 
รีจีสเตอร์สำคัญที่เกี่ยวข้อง

• INTCON Register   INTCON เป็นรีจีสเตอร์ สำหรับอ่านและเขียนค่าต่างให้ flagbit
Interrupt flag ได้รับการตั้งค่าเมื่อเงื่อนไขเกิดขึ้น โดยไม่คำนึงถึงสถานะของการเปิดใช้งานที่สอดคล้องหรือใน Global Interrupt Enbale: GIE (INTCON <7>)คุณลักษณะจะเกิดขึ้นต่อไป
 
 
 

• PIE Registers

 รีจีสเตอร์นี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของแหล่งอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มาขัดจังหวะ อาจจะมีหลาย Interrupt peripheral เปิดใช้งานรีจิสเตอร์ (PIE1, PIE2) รีจิสเตอร์เหล่านี้บรรจุค่าต่างสำหรับการเปิดปิด Interrupt peripheral รีจิสเตอร์เหล่านี้จะถูกเรียกโดยทั่วไปว่า PIE ถ้าหากอุปกรณ์นั้นใช้ PIE register

บิต PEIE จะต้องตั้งค่าการเปิดใช้งานใด ๆ Interrupt peripheral

 แม้ว่า PIE register bits มีสถานที่ตั้งบิตทั่วไปที่มีการลงทะเบียนในแต่ละอุปกรณ์ในอนาคตอาจจะไม่ได้ตำแหน่งที่สอดคล้องกัน บิตไม่สอดคล้องกันสถานที่จะไม่เป็นปัญหาหากคุณใช้ที่ให้มา Microchip รวมไฟล์สำหรับการใช้สัญลักษณ์ของบิตเหล่านี้ นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการ / คอมไพเลอร์ที่จะดูแลโดยอัตโนมัติของตำแหน่งของบิตเหล่านี้โดยระบุการลงทะเบียนที่ถูกต้องและชื่อบิต หมายเหตุ: บิต PEIE (INTCON) จะต้องตั้งค่าการเปิดใช้งานใด ๆ ของการขัดจังหวะอุปกรณ์ต่อพ่วง

 
 
 
ที่มา:http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/31008a.pdf

edit @ 26 Mar 2015 15:17:03 by มาโนช

Comment

Comment:

Tweet

Tags

มาโนช View my profile